Přeskočit navigaci

Mistr kovárny

Charakteristika

Mistr kovárny řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem kovárenské výroby.

Činnosti

 • Evidence pracovní směnnosti, zpracování podkladových materiálů pro odměňování podřízených zaměstnanců.
 • Evidence technických dat o průběhu směny a výsledcích práce.
 • Kontrola dodržování BOZP, zdravotní nezávadnosti práce, dodržování zásad ochrany životního prostředí a požární ochrany.
 • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně pracovníků svěřeného úseku.
 • Kontrola dosažených výsledků a jejich porovnávání se stanovenými cíli.
 • Používání základních měřících metod, kontrola kvality výrobků.
 • Rozhodování v případě výskytu poruch výrobních strojů a vad výkovků.
 • Řízení technologického úseku kovárenské výroby.
 • Vedení příslušné provozní dokumentace.
 • Zajišťování komunikace mezi zaměstnanci a vedením provozu.
 • Zajišťování odborného rozvoje zaměstnanců, organizace školení.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3122 - Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství) 32 029 28 363
31223 - Mistři a příbuzní pracovníci ve strojírenství 33 714 28 493

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání