Přeskočit navigaci

Kovář strojní

Charakteristika

Kovář strojní zhotovuje kovové součásti strojním kováním.

Činnosti

 • Lisování výlisků.
 • Obsluha pecí pro teplené zpracování a kalení výkovků
 • Obsluha válcovaček kroužků, radiálních kovacích strojů, vodorovných kovacích strojů, kovacích válců, strojů pro příčné klínové válcování a ohýbaček různých typů.
 • Ohřívání materiálů v kovářských pecích a výhních.
 • Ohýbání a rovnání výkovků, výlisků a svařenců.
 • Ohýbání kulatin, profilových materiálů, plochých tyčí nebo výpalků.
 • Okovávání trubek a vyhrdlování otvorů.
 • Rovnání materiálů, výkovků, výlisků, výpalků, výstřižků a svařenců.
 • Sestavení zápustky, její montáž na stroj a její seřízení.
 • Tvarování listových per a pružin, okovávání trubek.
 • Vedení příslušných záznamů.
 • Výroba strojních součástí, nářadí a nástrojů strojním volným kováním na bucharech a kovacích lisech podle zadaného výkresu nebo předepsaného postupu.
 • Výroba výkovků zápustkovým kováním včetně předkování různými způsoby.
 • Zkružování tyčí a profilových materiálů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku.
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7221 - Kováři 27 393 00
72210 - Kováři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání