Přeskočit navigaci

Kovář ruční

Charakteristika

Kovář ruční zhotovuje kovové součásti ručním kováním.

Činnosti

 • Obsluha kovářských pecí a výhní.
 • Ohřívání materiálů v kovářských pecích a výhních.
 • Ohýbání kulatin, profilových materiálů, plochých tyčí nebo výpalků.
 • Ostření dlát, sekáčů a dalšího nářadí včetně kalení a popouštění.
 • Rovnání materiálů, výkovků, výlisků, výpalků, výstřižků a svařenců.
 • Seřizování, ošetřování a údržba kovářských pecí a výhní.
 • Vedení příslušných záznamů.
 • Výroba nářadí a nástrojů ručním kováním na kovadlině a kováním na bucharech.
 • Výroba součástí podle výkresu.
 • Zkružování tyčí a profilových materiálů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7221 - Kováři 27 393 00
72210 - Kováři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání