Přeskočit navigaci

Fotografický poradce při prodeji fotografické techniky a materiálů

Charakteristika

Fotografický poradce prodává a poskytuje poradenství při prodeji fotografické snímací techniky a médií, fotografických materiálů a fotografických zařízení pro zpracování a úpravu fotografií.

Činnosti

  • Objednávání zboží od různých výrobců.
  • Poskytování poradenství v oblasti fotografických materiálů a technologií pro jejich zpracování.
  • Poskytování poradenství v oblasti fotografických přístrojů a zařízení.
  • Poskytování poradenství v oblasti záznamových médií a fotografického příslušenství.
  • Prodej fotografického vybavení.
  • Příjem a evidence objednávek zákazníků.
  • Vyřizování reklamací.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5223 - Prodavači v prodejnách 14 620 16 396
52236 - Prodavači elektrotechniky, elektroniky a domácích potřeb 17 809 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.