Přeskočit navigaci

Asanační pracovník

Charakteristika

Asanační pracovník potlačuje škodlivé organizmy, likviduje přenašeče původců infekčních onemocnění, epidemiologicky a epizootologicky významné, škodlivé či obtížné členovce, hlodavce a další živočichy, a to s využitím chemických, fyzikálních, biologických nebo kombinovaných metod a přípravků.

Činnosti

  • Hubení a omezování původců a přenašečů infekčních onemocnění, škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších obtížných živočichů.
  • Potlačování výskytu plevelných, zplanělých či náletových rostlin na pozemcích nezemědělského charakteru vhodnými prostředky a metodami.
  • Používání biocidních a pesticidních přípravků nebo jiných prostředků.
  • Provádění dezinsekce a deratizace v obytných, administrativních a hospodářských budovách a zařízeních, v objektech živočišné výroby, v zemědělských a potravinářských objektech.
  • Sledování výskytu přenašečů infekčních onemocnění, škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších obtížných živočichů.
  • Zabezpečení stavebních konstrukcí před biotickými činiteli včetně ptáků.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání