Přeskočit navigaci

Celní deklarant

Charakteristika

Celní deklarant zajišťuje v organizaci komplexní správu celních dokladů a komunikaci s příslušnými orgány veřejné správy.

Činnosti

 • Jednání s příslušnými úřady veřejné správy.
 • Komunikace s obchodními partnery.
 • Kontrola dodržování celních předpisů.
 • Kontrola přepravních dokladů.
 • Ověřování správnosti deklarovaných zásilek.
 • Příprava pravidelných zpráv (hlášení), měsíčních výkazů apod.
 • Sledování zásilek.
 • Vedení evidence a archivace celních dokladů.
 • Vystavování a evidence faktur.
 • Vystavování celních dokladů.
 • Zpracování objednávek obchodních partnerů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3331 - Odbytoví a přepravní agenti, celní deklaranti 30 448 25 340
33313 - Celní deklaranti 27 197 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání