Přeskočit navigaci

Firemní recepční

Charakteristika

Firemní recepční zajišťuje chod recepce společnosti a jednoduchou administrativu pro management společnosti i pro ostatní zaměstnance.

Činnosti

 • Komunikace se správou budovy.
 • Objednávání kancelářských potřeb.
 • Objednávání letenek, ubytování.
 • Obsluha a správa kancelářské techniky (fax, scanner, záznamník, kopírka,...).
 • Obsluha datových schránek.
 • Péče o firemní prostory (zasedací místnosti, kuchyňky).
 • Péče o květiny.
 • Správa došlé a odchozí pošty.
 • Správa firemního archivu dokumentů.
 • Správa firemních vozidel.
 • Správa vstupních karet.
 • Tvorba jednoduchých reportů, výkazů, statistik.
 • Vedení knihy návštěv, uvádění návštěv.
 • Vedení pokladny.
 • Vykonávání dílčích administrativních prácí.
 • Zajišťování kurýrních služeb.
 • Zajišťování občerstvení při jednáních managementu společnosti.
 • Zajišťování ověření písemností u orgánů státní správy.
 • Zajišťování taxislužby.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4226 - Recepční (kromě recepčních v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních 18 869 17 095
42260 - Recepční (kromě recepčních v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání