Přeskočit navigaci

Asistentka

Charakteristika

Asistentka zpracovává širokou škálu administrativních agend jednotlivých členů vedení, celých oddělení či jiných útvarů společnosti.

Činnosti

 • Aktualizace obchodních dat společnosti, údajů v Obchodním rejstříku, profesních sdruženích, asociacích atd.
 • Archivace dokumentů.
 • Komunikace s obchodními partnery.
 • Objednávání květin, dárků pro obchodní partnery apod.
 • Obsluha datových schránek.
 • Organizování pracovních cest (letenky, ubytování).
 • Péče o návštěvy.
 • Příprava podkladů pro jednání a porady, zpracování zápisů z nich.
 • Příprava podkladů, formálních dokumentů pro nadřízeného zaměstnance.
 • Správa došlé a odchozí pošty, včetně elektronické.
 • Tvorba reportů, statistik, prezentací.
 • Vedení diáře nadřízeného zaměstnance.
 • Vykonávání dílčích administrativních prácí, obsluha kancelářské techniky (fax, scanner, záznamník, kopírka, ...).
 • Vyřizování obchodní korespondence.
 • Zajištění překladu dokumentů, tlumočení jednání.
 • Zajišťování kancelářských potřeb.
 • Zajišťování občerstvení při jednáních managementu.
 • Zajišťování ověření písemností u orgánů státní správy.

Nadřízené povolání

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3343 - Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 26 568 26 432
33431 - Odborní asistenti v administrativě 25 867 25 839
4120 - Sekretáři (všeobecní) 20 710 23 889
41200 - Sekretáři (všeobecní) 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání