Přeskočit navigaci

Administrativní pracovník

Charakteristika

Administrativní pracovník zajišťuje administrativně-technické práce a organizační úkoly.

Činnosti

 • Aktualizace obchodních dat společnosti, údajů v Obchodním rejstříku, profesních sdruženích, asociacích atd.
 • Komunikace s obchodními partnery.
 • Komunikace se správou budovy.
 • Kontrola dodržování celních předpisů.
 • Kontrola přepravních dokladů.
 • Obsluha a správa kancelářské techniky (fax, scanner, záznamník, kopírka,...).
 • Obsluha datových schránek.
 • Organizování pracovních cest (letenky, ubytování).
 • Ověřování správnosti deklarovaných zásilek.
 • Péče o firemní prostory (zasedací místnosti, kuchyňky).
 • Péče o návštěvy.
 • Příprava podkladů, formálních dokumentů pro jednání a porady, zpracování zápisů.
 • Příprava pravidelných zpráv (hlášení), měsíčních výkazů apod.
 • Sledování zásilek.
 • Správa došlé a odchozí pošty, včetně elektronické.
 • Správa firemních vozidel.
 • Správa vstupních karet.
 • Vedení pokladny.
 • Vykonávání dílčích administrativních prácí, archivace dokumentů.
 • Vystavování a evidence faktur a celních dokladů.
 • Zajištění překladů dokumentů, tlumočení jednání.
 • Zajišťování kancelářských potřeb.
 • Zajišťování občerstvení při jednáních managementu.
 • Zajišťování ověření písemností u orgánů státní správy.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání