Přeskočit navigaci

Dělník čištění a kontroly dílců, balení výrobků

Charakteristika

Dělník čištění a kontroly dílců, balení výrobků kontroluje, čistí a opravuje nábytkové dílce před dílenskou montáží, čistí, balí a připravuje k expedici hotové výrobky po provedené montáži, připravuje a balí komponenty, montážní návody, informace pro zákazníka, které jsou expedovány se zakázkou.

Činnosti

  • Čistění nýbytkových dílců.
  • Kompletace kování, spojovacího materiálu a jejich zabalení.
  • Kompletace montážního návodu, informací pro zákazníka a jejich zabalení.
  • Kontrola a očistění hotového výrobku.
  • Kontrola nábytkových dílců.
  • Oprava nábytkových dílců.
  • Příprava pracoviště a nářadí.
  • Výběr opravných a čisticích prostředků.
  • Vyplnění průvodní dokumentace.
  • Zabalení hotového výrobku.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
9321 - Ruční baliči 15 873 00
93210 - Ruční baliči 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.