Přeskočit navigaci

Dělník v nábytkářském průmyslu

Charakteristika

Dělník v nábytkářském průmyslu připravuje nábytkové dílce, čistí, kontroluje a balí výrobky ve výrobě nábytku.

Činnosti

  • Čistění nábytkových dílců, jejich případná oprava.
  • Kompletace kování, spojovacího materiálu a montážního návodu.
  • Kontrola a případná oprava nábytkových dílců po ukončené povrchové úpravě.
  • Kontrola nábytkových dílců před dalším zpracováním.
  • Příprava nábytkových dílců k expedici na další operaci ve výrobním cyklu.
  • Příprava nábytkových povrchů před a mezi jednotlivými lakovacími operacemi.
  • Zabalení hotového výrobku.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.