Přeskočit navigaci

Pracovník pro povrchovou úpravu nábytku

Charakteristika

Pracovník pro povrchovou úpravu nábytku provádí finální povrchovou úpravu nábytku nebo nábytkových dílců.

Činnosti

  • Aplikace dokončovacího materiálu na povrch nábytku nebo nábytkových dílců dle postupu stanoveného výrobcem.
  • Čištění a údržba aplikačního zařízení, nářadí a pracovních prostředků.
  • Kontrola provedené povrchové úpravy.
  • Kontrola výrobků určených k dokončení, odstranění případných nečistot a prachu.
  • Příprava aplikačního zařízení v závislosti na určeném způsobu povrchové úpravy.
  • Příprava pracoviště (čištění nebo výměna pracovních prostředků a zařízení při změně technologie povrchové úpravy a dokončovacího materiálu).
  • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod dle zadání výroby.
  • Výběr a příprava dokončovacího materiálu dle postupu stanoveného výrobcem.
  • Vyplnění průvodní dokumentace.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7132 - Lakýrníci a natěrači (kromě stavebních) 25 323 00
71323 - Lakýrníci a natěrači dřevěných výrobků 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.