Přeskočit navigaci

Pracovník dýhování a laminátování nábytku

Charakteristika

Pracovník dýhování a laminátování nábytku dýhováním nebo laminátováním na lisovacím zařízení z plošných konstrukčních a povrchových dekorativních materiálů zhotovuje polotovary, určené k dalšímu zpracování.

Činnosti

  • Kontrola hotového polotovaru.
  • Kontrola lisovacího zařízení a nastavení parametrů.
  • Kontrola nosného a povrchového materiálu, odstranění prachu a nečistot.
  • Nanesení lepidla na nosný materiál.
  • Sestavení souboru z nosného materiálu (konstrukční deska) a povrchových materiálů (dýha, dýhová sesazenka, laminát).
  • Slisování připravených souborů.
  • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod.
  • Výběr a příprava lepidla.
  • Výběr nosného a povrchového dekorativního materiálu dle zadání výroby.
  • Vyplnění průvodní dokumentace.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
75231 - Seřizovači a obsluha konvenčních dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků 19 963 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.