Přeskočit navigaci

Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku

Charakteristika

Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku na základních strojích rozměrově, tvarově a vzhledově upravuje materiál a polotovary pro další zpracování.

Činnosti

  • Kontrola hotového polotovaru či dílce.
  • Kontrola strojů a nástrojů z hlediska bezpečnosti práce (funkčnost krytů a bezpečnostních prvků, technický stav a upnutí nástrojů, výměna nástrojů aj.).
  • Nastavení parametrů obrábění.
  • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod dle zadání výroby.
  • Údržba strojů a nástrojů.
  • Úprava materiálu a polotovarů řezáním, hoblováním, frézováním, vrtáním, dlabáním, broušením, olepováním hran.
  • Výběr a kontrola výchozího materiálu a polotovarů.
  • Vyplnění průvodní dokumentace.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
  • Prognosticky závažné poruchy sluchu.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
75231 - Seřizovači a obsluha konvenčních dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků 19 963 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.