Přeskočit navigaci

Pracovník výroby sesazenek

Charakteristika

Pracovník výroby sesazenek vybírá, rozměrově a tvarově upravuje, sesazuje a slepuje jednotlivé listy dýh do konečného formátu.

Činnosti

 • Kontrola hotového polotovaru a jeho případná oprava.
 • Nastavení spojovacího zařízení v závislosti na použité technologii spojování a typu spojovacího materiálu (spojování „cik cak“ polyamidovým vláknem, lepicí páskou, natupo).
 • Nastavení zařízení pro rozměrovou a tvarovou úpravu dýhových listů.
 • Rozměrová a tvarová úprava dýhových listů.
 • Sesazení jednotlivých listů dle zadání (symetricky – zrcadlově, asymetricky – za sebou, podélně, příčně, křížově, na šikmou spáru, šachovnicově, kombinovaně).
 • Spojení připravených listů.
 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod.
 • Výběr a kontrola výchozího materiálu (dýhových listů) dle zadání výroby (druh dřeviny, radiální řez – rovnoletá kresba , tangenciální řez – kresba fládrová).
 • Vyplnění průvodní dokumentace.
 • Zarovnání okrajů sesazenky a jejich fixace.
 • Zkrácení na požadovanou délku.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
75210 - Obsluha pil a jiných zařízení na prvotní zpracování dřeva 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání