Přeskočit navigaci

Pracovník výroby sesazenek

Charakteristika

Pracovník výroby sesazenek vybírá, rozměrově a tvarově upravuje, sesazuje a slepuje jednotlivé listy dýh do konečného formátu.

Činnosti

 • Kontrola hotového polotovaru a jeho případná oprava.
 • Nastavení spojovacího zařízení v závislosti na použité technologii spojování a typu spojovacího materiálu (spojování „cik cak“ polyamidovým vláknem, lepicí páskou, natupo).
 • Nastavení zařízení pro rozměrovou a tvarovou úpravu dýhových listů.
 • Rozměrová a tvarová úprava dýhových listů.
 • Sesazení jednotlivých listů dle zadání (symetricky – zrcadlově, asymetricky – za sebou, podélně, příčně, křížově, na šikmou spáru, šachovnicově, kombinovaně).
 • Spojení připravených listů.
 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod.
 • Výběr a kontrola výchozího materiálu (dýhových listů) dle zadání výroby (druh dřeviny, radiální řez – rovnoletá kresba , tangenciální řez – kresba fládrová).
 • Vyplnění průvodní dokumentace.
 • Zarovnání okrajů sesazenky a jejich fixace.
 • Zkrácení na požadovanou délku.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
75210 - Obsluha pil a jiných zařízení na prvotní zpracování dřeva 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání