Přeskočit navigaci

Sjednavatel pohřbení

Charakteristika

Sjednavatel pohřbení poskytuje vypraviteli pohřbu základní informace o nabídce služeb a jejich cenách, shromažďuje a vyhodnocuje požadavky na pohřeb, stanovuje optimální způsob jeho realizace a zpracovává návrh smlouvy o obstarání pohřbu.

Činnosti

  • Komplexní a bezodkladné obstarávání převzetí, převozů a dočasného uložení lidských pozůstatků.
  • Obstarávání věcí vyplývajících z uzavřené smlouvy o obstarání pohřbu (tj. především konzervace nebo balzamace lidských pozůstatků, rubáše, konečné rakve a výbavy do ní, vyzdobení obřadní síně, uložení lidských pozůstatků do hrobu nebo hrobky na veřejném nebo neveřejném pohřebišti, závoz lidských pozůstatků do kremační pece u provozovatele krematoria).
  • Ověřování informací o místě přechodného uložení těla zemřelého.
  • Poskytování základních a prvotních informací osobám sjednávajícím pohřeb včetně ceníku služeb a zboží.
  • Provádění základních pokladních a účetnických činností.
  • Sestavování komplexní objednávky smutečního obřadu.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5163 - Pracovníci v pohřebnictví 00 19 811
51630 - Pracovníci v pohřebnictví 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání