Přeskočit navigaci

Poradce pro pozůstalé

Charakteristika

Poradce pro pozůstalé samostatně a systematicky pod dohledem supervizora doprovází klienty v průběhu umírání jim blízké osoby, při přípravě pohřebních obřadů a při jejich práci se smutkem, a to prostřednictvím poradenského vztahu.

Činnosti

  • Analytická a metodická činnost v individuálním a skupinovém poradenství pro pozůstalé.
  • Doporučování dostupné svépomoci (jak mohou pozůstalí účinně pomoci sami sobě).
  • Evidence klíčových dat o průběhu a výsledcích poradenského procesu.
  • Identifikování „komplikované“ reakce na ztrátu osoby blízké.
  • Samostatné provádění soustavné psychosociální podpory a podle potřeby akutní krizové intervence.
  • Vedení poradenského rozhovoru a specializovaných výcvikových programů usnadňujících práci se vzpomínkami a ventilaci emocí.
  • Vytváření dlouhodobých pietně uměřených vztahů klienta k zemřelému.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5163 - Pracovníci v pohřebnictví 00 19 811
51630 - Pracovníci v pohřebnictví 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání