Přeskočit navigaci

Likvidátor škod z cestovního pojištění

Charakteristika

Likvidátor škod z cestovního pojištění eviduje škodní události související s cestováním, provádí jejich šetření a stanovuje výši pojistného plnění.

Činnosti

  • Archivace dokumentů souvisejících se škodní událostí.
  • Evidence škodní události.
  • Jednání s klientem a všemi zúčastněnými stranami.
  • Jednání s osobami uplatňujícími nároky na pojistné plnění, s policií ČR a ostatními orgány činnými v trestním řízení a dalšími institucemi v ČR i v zahraničí (např. společnosti, poskytující asistenční služby, zdravotnická zařízeni, soudy).
  • Navrhování postihů (regresů) v souvislosti s likvidací pojistné události.
  • Posouzení nároku na pojistné plnění, identifikace případného pojistného podvodu.
  • Shromáždění podkladů ke škodní události.
  • Výpočet pojistného plnění.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
33152 - Likvidátoři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.