Přeskočit navigaci

Stavitel podzemní hrobky

Charakteristika

Stavitel podzemní hrobky staví hrobky na základě projektové dokumentace a povolení provozovatele pohřebiště.

Činnosti

  • Definování organizace a harmonogramu prací výstavby hrobky.
  • Dokončení a předání podzemní hrobky k užívání.
  • Projednání návrhu výstavby podzemní hrobky a vyřízení vyjádření provozovatele pohřebiště.
  • Realizace výstavby hrobky a vedení průběžné dokumentace.
  • Zajištění projektové dokumentace podzemní hrobky a povolení výstavby.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7112 - Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb 17 794 19 968
71121 - Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) 18 412 19 905

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání