Přeskočit navigaci

Montážník nábytkových sestav

Charakteristika

Montážník nábytkových sestav provádí montáž a demontáž nábytku a nábytkových sestav.

Činnosti

 • Dokončování a úpravy nábytku.
 • Manipulace s nábytkem a ostatním zbožím určeným k montáži.
 • Montáž a demontáž jednotlivých dílů nábytku a nábytkových sestav, včetně rektifikace, zavěšování a kotvení jednotlivých prvků.
 • Předání prostoru pro montáž, prací, výrobků a příslušné dokumentace zákazníkovi.
 • Převzetí prostoru pro montáž a vyhodnocení stavu prostředí, ve kterém má smontovaný nábytek plnit své užitné funkce v procesu spotřeby (např. vyhodnotit stav vlhkostních poměrů), zdokumentování zjištěného stavu.
 • Převzetí zboží od dodavatele.
 • Rozměrové vrtání a montáž kotev do stěn.
 • Sestavování a montáž pomocných konstrukcí nutných k montáži.
 • Tmelení, utěsňování spár.
 • Úklid a kontrola pracoviště po ukončení montáže, zdokumentování jeho stavu.
 • Úprava dřevěných, plastových aj. materiálů řezáním, hoblováním, frézováním, tvarováním, dlabáním, vrtáním a broušením.
 • Zaznamenání technických údajů a výsledků práce.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7522 - Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech 16 382 20 002
75220 - Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.