Přeskočit navigaci

Montážník nábytku do interiérů a exteriérů

Charakteristika

Montážník nábytku do interiérů a exteriérů provádí kompletaci a montáž nábytkových podsestav a sestav, potřebné instalace a provádí demontáž nábytku a nábytkových sestav při dodržení bezpečnostních a hygienických předpisů.

Činnosti

 • Dokončování a úpravy nábytku.
 • Manipulace s nábytkem a ostatním zbožím určeným k montáži.
 • Montáž a demontáž jednotlivých dílů nábytku a nábytkových sestav včetně rektifikace, zavěšování a kotvení jednotlivých prvků.
 • Předání pracoviště, prací, výrobků a příslušné dokumentace odběrateli.
 • Převzetí prostoru pro montáž, vyhodnocení stavu prostředí, ve kterém má smontovaný nábytek plnit své užitné funkce v procesu spotřeby (např. vyhodnotit stav vlhkostních poměrů), zdokumentování zjištěného stavu.
 • Převzetí zboží od dodavatele.
 • Připojení spotřebičů, vybavení a instalací na rozvody vody a kanalizaci.
 • Rozměrové vrtání a montáž kotev do stěn.
 • Sestavování a montáž pomocných konstrukcí.
 • Tmelení, utěsňování spár.
 • Úklid a kontrola pracoviště po skončení montáže, zdokumentování jeho stavu.
 • Úprava dřevěných, plastových aj. materiálů řezáním, hoblováním, frézováním, dlabáním, vrtáním a broušením.
 • Zabudování a připojení elektrického zařízení, které je součástí nábytkových sestav a interiérových prvků.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.