Přeskočit navigaci

Hlavní energetik v těžbě a úpravě nerostných surovin

Charakteristika

Hlavní energetik v těžbě a úpravě nerostných surovin řídí a kontroluje činnost na úseku energetiky v organizaci zabývající se těžbou a úpravou nerostných surovin.

Činnosti

 • Jednání s orgány státní a veřejné samosprávy v rozsahu daných pravomocí.
 • Kontrola a zajišťování realizace nápravných opatření uložených kontrolními orgány.
 • Kontrola dodržování platných směrnic, norem a právních předpisů v oblasti energetiky.
 • Koordinace a kontrola zajišťování revizí energetického zařízení.
 • Koordinace a metodické řízení pracovníků útvaru energetiky.
 • Schvalování ročních a čtvrtletních odběrů zemního plynu a elektřiny.
 • Vyhodnocování efektivnosti rozsáhlých investic v oblasti energetických zařízení a systémů.
 • Vytváření podkladů pro strategická rozhodnutí v oblasti energetického hospodářství.
 • Zajišťování a předkládání plánů týkajících se energetického hospodářství organizace.
 • Zajišťování analýz spotřeby energií, včetně cenového vývoje.
 • Zajišťování licence pro elektrickou energii, teplo a zemní plyn.
 • Zajišťování statistických údajů v oblasti energetiky v rozsahu daném předpisy ČSÚ, MPO a podnikovými normami.
 • Zpracování a vedení příslušné technické a provozní dokumentace.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2151 - Inženýři elektrotechnici a energetici 42 162 31 663
21518 - Inženýři energetici distribuce energie 56 205 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.