Přeskočit navigaci

Technik řízení jakosti v těžbě nerostných surovin

Charakteristika

Technik řízení jakosti v těžbě nerostných surovin zpracovává koncepce a metody řízení jakosti a kontroluje dodržování norem v organizaci provádějící dobývání nerostů a jejich úpravu.

Činnosti

 • Jednání s externími dodavateli a odběrateli.
 • Kontrola dodržování kvalitativních parametrů ve výrobě a expedici.
 • Kontrola plnění nápravných a preventivních opatření stanovených k odstraňování neshod.
 • Koordinace oblasti dalšího vzdělávání pracovníků organizace.
 • Koordinace tvorby strategických cílů a koncepce systémů řízení jakosti a jejich vyhodnocování.
 • Plánování a provádění interních auditů systému managementu.
 • Řízení a metodické vedení pracovníků kontroly jakosti.
 • Řízení a organizace komplexního systému řízení jakosti v organizaci.
 • Spolupráce na řešení reklamačních řízení a na vyřizování stížností zákazníků.
 • Spolupráce při řízení kontrolního, měřícího a zkušebního zařízení.
 • Spolupráce s metrologem na zabezpečování plnění metrologických požadavků vycházejících z norem ČSN ISO, případně dalších předpisů.
 • Spolupráce s pracovníkem zajišťujícím technickou normalizaci.
 • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2146 - Důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech 42 340 00
21465 - Důlní a hutní inženýři kontroly a řízení kvality a specialisté v příbuzných oborech 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.