Přeskočit navigaci

Chovatel a ošetřovatel ovcí a koz

Charakteristika

Chovatel a ošetřovatel ovcí a koz zajišťuje péči o jednotlivé kategorie ovcí a koz a vytváří podmínky pro jejich odpovídající chov, včetně zajištění standardů welfare.

Činnosti

 • Dodržování a zajištění zásad welfare chovu jednotlivých kategorií ovcí a koz.
 • Kontrola zdravotního stavu jednotlivých kategorií ovcí a koz.
 • Krmení jednotlivých kategorií ovcí a koz.
 • Kůpírování ocásků u jehňat pomocí kastračních kroužků.
 • Napájení jednotlivých kategorií ovcí a koz.
 • Obsluha běžných technologií používaných v chovech ovcí a koz.
 • Oprava a údržba pastevních areálů, elektrických ohradníků, pasení.
 • Ošetřování paznehtů ovcí a koz.
 • Provádění jednoduchých veterinárních zákroků, odčervování, kastrace, ošetřování paznehtů.
 • Příprava a využití a práce s manipulační ohradou.
 • Příprava ovcí a koz na připouštěcí období.
 • Stavění pevných a mobilních oplůtků.
 • Vedení porodů a ošetření jehňat a kůzlat po porodu.
 • Výběr a selekce chovných zvířat v chovech ovcí a koz.
 • Zajišťování a vedení reprodukce.
 • Zásady uskladnění a ošetření vlny po provedené stříži.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
6121 - Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže) 21 006 00
61213 - Chovatelé a ošetřovatelé skotu, koz a ovcí 21 629 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.