Přeskočit navigaci

Disponent likvidace zahraničních pojistných událostí

Charakteristika

Disponent likvidace zahraničních pojistných událostí provádí metodické řízení likvidací zahraničních pojistných událostí.

Činnosti

  • Dojednávání vyrovnání sporných nároků v rámci stanoveného limitu (koordinace prošetřování faktů u pochybných nároků).
  • Kontrola dodržování pracovních postupů v oblasti likvidace pojistných událostí, provádění revize velkých a nadlimitních poj. událostí.
  • Likvidace složitých a komplikovaných pojistných událostí a pojistných událostí velkého rozsahu.
  • Rozhodování o výši pojistného plnění.
  • Spolupráce při formulování zásad pojistné politiky, ověřování působení pojišťovny v rámci pojistného trhu.
  • Spolupráce s orgány státní správy, orgány činnými v trestním řízení, zdravotnickými zařízeními a orgány působícími v zábraně škod.
  • Vedení příslušné evidence a koordinace vypracování zpráv.
  • Výkon odborných činností při likvidaci zahraničních pojistných událostí.
  • Vypracování metodiky a metodické vedení likvidace pojistných událostí.
  • Vyřizování stížností klientů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
33152 - Likvidátoři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.