Přeskočit navigaci

Pojistný analytik

Charakteristika

Pojistný analytik zodpovídá za přípravu a zpracování rozborů a analýz o pojistném trhu.

Činnosti

  • Koordinace externích a interních školení.
  • Realizace průzkumů a analýz podle požadavků a v souladu s potřebami pojišťovny.
  • Sběr a zpracování dat o pojistných smlouvách a pojistných hlášeních.
  • Spolupráce při nastavování procesů a metodik datových toků v rámci společnosti.
  • Tvorba podkladů pro modelování finančních toků.
  • Vedení projektových týmů.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zpracovávání doporučení pro vedení pojišťovny na základě výsledků analýz.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2413 - Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví 44 491 35 788
24131 - Metodici a analytici finančního trhu 61 024 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání