Přeskočit navigaci

Vyšetřovatel v pojišťovnictví

Charakteristika

Vyšetřovatel v pojišťovnictví vyhledává a vyšetřuje pojistné podvody v komplexním rozsahu.

Činnosti

 • Kontrola místa incidentu s cílem určit příčinu a následky, sběr důkazů.
 • Posuzování a analyzování přidělených případů.
 • Práce v utajení při sběru informací.
 • Stanovení zodpovědné osoby za nehodu, poškození či ztrátu.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vyhledávání a vyšetřování pojistných podvodů.
 • Vypracování záznamů z výslechů, zpracování závěrečné zprávy o výstupech vyšetřování.
 • Výslech nárokující osoby a svědků s cílem získat informace požadované k vyhodnocení platnosti jejího tvrzení.
 • Zajištění preventivních opatření vůči pojistným podvodům.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2413 - Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví 44 491 35 788
24133 - Specialisté likvidace pojistných událostí 37 056 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.