Přeskočit navigaci

Hlavní metodik v pojišťovnictví

Charakteristika

Hlavní metodik v pojišťovnictví vytváří metodiku pracovních postupů v odborných činnostech pojišťovny.

Činnosti

  • Ověřování metodiky při aplikaci v příslušném oboru činnosti.
  • Poskytování metodické, poradenské činnosti.
  • Sledování metod používaných v zahraničí a využívání jejich poznatků.
  • Spolupráce s ostatními útvary.
  • Tvorba interních směrnic a metodických postupů jednotlivých odborných činností pojišťovny.
  • Vedení projektových týmů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
21412 - Specialisté v oblasti kvality a certifikace systémů řízení (ISO) 40 823 35 340
2413 - Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví 44 491 35 788
24131 - Metodici a analytici finančního trhu 61 024 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.