Přeskočit navigaci

Pojistný matematik asistent

Charakteristika

Pojistný matematik asistent provádí pojistně-matematické výpočty a analýzy. Připravuje podklady pro finanční modelování.

Činnosti

  • Provádění analýz jednotlivých složek pojistného a kalkulačních vzorců.
  • Provádění pojistně technických výpočtů.
  • Příprava podkladů pro aktuárské zprávy.
  • Příprava pojistně matematických dodatků a pravidelných zpráv dle pokynů.
  • Rozvoj a udržování analytických programů.
  • Sběr a zpracování dat.
  • Vypracování dílčích výstupů matematických bilancí.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3314 - Odborní pracovníci v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky 34 700 26 059
33143 - Odborní pracovníci v oblasti pojistné matematiky 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání