Přeskočit navigaci

Asistent riskmanažera v pojišťovnictví

Charakteristika

Asistent riskmanažera v pojišťovnictví posuzuje a oceňuje pojistn rizika a zajišťuje dodržování souvisejících metodických postupů.

Činnosti

 • Analyzování škodních průběhů v jednotlivých rizikových třídách u pojistných produktů.
 • Informování a odborná pomoc Likvidátorům pojistné události a Pojišťovacím poradcům zajišťujícím pojištění spadající do vymezené oblasti specializace.
 • Kompletace podkladů k rozhodování o podmínkách, přijatelnosti a výši rizika.
 • Kontrola a schvalování standardních rizik.
 • Kontrola plnění uložených opatření ke snížení rizika.
 • Oceňování a posuzování rizik z hlediska jejich přijatelnosti do pojištění zejména v pojištění promyslových a podnikatelských rizik.
 • Spolupráce na prvotní kontrole nového klienta s cílem určit všeobecnou přijatelnost a úplnost informací o přijímání rizika a tarifech.
 • Spolupráce na vypracování zprávy pro zajistitele.
 • Spolupráce při zpracování metodiky pro efektivní a objektivní posouzení a oceňování pojistných rizik.
 • Spolupráce při zvádění metod prevence přijatých pojistných rizik.
 • Stanovení maximální možné škody pojišťovny pro jednotlivá pojistná nebezpečí na jednotlivých místech pojištění.
 • Účast na sjednávání pojištění a likvidaci pojistných událostí v rámci specializace.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3321 - Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví 30 138 00
33219 - Ostatní odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví 30 247 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.