Přeskočit navigaci

Asistent riskmanažera v pojišťovnictví

Charakteristika

Asistent riskmanažera v pojišťovnictví posuzuje a oceňuje pojistn rizika a zajišťuje dodržování souvisejících metodických postupů.

Činnosti

 • Analyzování škodních průběhů v jednotlivých rizikových třídách u pojistných produktů.
 • Informování a odborná pomoc Likvidátorům pojistné události a Pojišťovacím poradcům zajišťujícím pojištění spadající do vymezené oblasti specializace.
 • Kompletace podkladů k rozhodování o podmínkách, přijatelnosti a výši rizika.
 • Kontrola a schvalování standardních rizik.
 • Kontrola plnění uložených opatření ke snížení rizika.
 • Oceňování a posuzování rizik z hlediska jejich přijatelnosti do pojištění zejména v pojištění promyslových a podnikatelských rizik.
 • Spolupráce na prvotní kontrole nového klienta s cílem určit všeobecnou přijatelnost a úplnost informací o přijímání rizika a tarifech.
 • Spolupráce na vypracování zprávy pro zajistitele.
 • Spolupráce při zpracování metodiky pro efektivní a objektivní posouzení a oceňování pojistných rizik.
 • Spolupráce při zvádění metod prevence přijatých pojistných rizik.
 • Stanovení maximální možné škody pojišťovny pro jednotlivá pojistná nebezpečí na jednotlivých místech pojištění.
 • Účast na sjednávání pojištění a likvidaci pojistných událostí v rámci specializace.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3321 - Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví 30 138 00
33219 - Ostatní odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví 30 247 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.