Přeskočit navigaci

Disponent vzniku pojištění

Charakteristika

Disponent vzniku pojištění stanovuje pojistné sazby, pojistné podmínky a typy pojistných produktů, provádí metodickou a kontrolní činnost.

Činnosti

 • Formulování požadavků na automatizované zpracování produktů v provozním systému a na automatizovanou správu pojistných smluv.
 • Formulování zásad pojistné politiky v oblasti vzniku a správy pojištění.
 • Kontrola složitějších případů správy pojištění.
 • Podíl na zavádění pojistných produktů do provozu pojišťovny.
 • Poradenská a kontrolní činnost.
 • Rozhodování o typech nabízených pojišťovacích produktů z hlediska jejich rizika a proveditelnosti.
 • Spolupráce při tvorbě nových provozních systémů.
 • Stanovení pojistných sazeb a podmínek pojištění.
 • Stanovení závazných postupů a metodická koordinace agendy vzniku a správy pojištění.
 • Školení a technická pomoc pracovníků správy pojištění včetně ověřování jejich odborné způsobilosti.
 • Vedení projektových týmů.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Výkon odborných činností v rámci zajištění agendy vzniku a správy pojištění.
 • Vyřizování a zpracování složitějších nestandardních případů pojištění.
 • Vyřizování stížností klientů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2413 - Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví 44 491 35 788
24132 - Specialisté vzniku pojištění a zajištění 42 991 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání