Přeskočit navigaci

Upisovatel asistent

Charakteristika

Upisovatel asistent provádí specializované činnosti související se zpracováním obchodních případů, zejména v pojištění průmyslových a podnikatelských rizik a nestandardních pojištění osob.

Činnosti

  • Plnění technicko-administrativních úkolů.
  • Podpora činnosti underwritera (příprava kalkulací, tabulek, atd.).
  • Spolupráce s underwriterem, klienty a zprostředkovateli pojištění.
  • Vyhodnocení potenciálního rizika dle zvážení důležitých faktorů a podkladů od klientů.
  • Získávání potřebných informací od klientů.
  • Zpracování obchodních případů do výše přiznaného limitu.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3321 - Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví 30 138 00
33219 - Ostatní odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví 30 247 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání