Přeskočit navigaci

Metodik v pojišťovnictví

Charakteristika

Metodik v pojišťovnictví zavádí metodiky a pracovní postupy odborných činností pojišťovny, včetně poskytování poradenské a konzultantské činnosti a trenérské činnosti zaměřené na rozvoj měkkých dovedností obchodní služby pojišťovny.

Činnosti

  • Provádění kontrolní činnosti.
  • Provádění poradenské a konzultantské činnosti.
  • Rozhodování v případech nestandardních situací.
  • Spolupráce na tvorbě metodických postupů jednotlivých odborných činností pojišťovny.
  • Školicí a trenérská činnost poradců, likvidátorů a ostatních odborných pracovníků v pojišťovnictví.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajišťování jednotného uplatňování metod a pracovních postupů.
  • Zavádění metodik v příslušném oboru činnosti.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3343 - Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 26 568 26 432
33435 - Odborní pracovníci v oblasti kvality a certifikace systému řízení (ISO) 31 573 31 047

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání