Přeskočit navigaci

Samostatný technik likvidace pojistných událostí

Charakteristika

Samostatný technik likvidace pojistných událostí zabezpečuje šetření škodních událostí, příčin jejich vzniku a jejich rozsahu. Zajišťuje příslušnou dokumentaci škodné události.

Činnosti

  • Posuzování rozsahu škod u velkých a složitých pojistných událostí pro vybraná odvětví a stanovování rozsahu škody.
  • Provádění terénních inspekcí pojistných událostí, technických prohlídek, šetření hlášených pojistných událostí.
  • Spolupráce s policií, právníky a příslušnými institucemi a jednání se znalci daného oboru.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vypracování písemné zprávy pro zajistitele v případě velkých finančních nároků nebo potenciálních rizik.
  • Zajišťování odborných a znaleckých posudků.
  • Zajišťování úplných podkladových materiálů k likvidaci pojistných událostí.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
33152 - Likvidátoři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.