Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník prodeje v pojišťovnictví

Charakteristika

Samostatný pracovník prodeje v pojišťovnictví systematicky buduje obchodní vztahy s klíčovými pojišťovacími zprostředkovateli a klíčovými klienty.

Činnosti

  • Identifikace příležitostí na trhu a jejich využití při získávání nových klientů.
  • Koordinace práce se stávajícími a získávání nových pojišťovacích zprostředkovatelů.
  • Poskytování dobrého zákaznického servisu - rychlé vyřizování požadavků klientů.
  • Reporting obchodních výsledků, včetně sledování výkonu dalších obchodních poradců.
  • Rozvoj a udržování dobrých obchodních vztahů s klíčovými klienty a pojišťovacími zprostředkovateli.
  • Řízení obchodních skupin a týmů.
  • Spolupráce s underwritery.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zavádění nových produktů a jejich podpora u zprostředkovatelů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3321 - Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví 30 138 00
33211 - Odborní pojišťovací poradci 32 160 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.