Přeskočit navigaci

Pojišťovací poradce

Charakteristika

Pojišťovací poradce vykonává obchodně poradenskou činnost v dílčím rozsahu pojistných produktů a služeb.

Činnosti

  • Aktivní vyhledávání a oslovování potenciálních klientů a péče o stávající klienty.
  • Inkasování pojistného.
  • Poskytování poradenských služeb a informací o vybraných pojistných produktech a službách.
  • Provádění přímé obchodní činnosti v dílčím rozsahu produktů.
  • Sestavování individuálních programů pojistné ochrany.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3321 - Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví 30 138 00
33211 - Odborní pojišťovací poradci 32 160 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání