Přeskočit navigaci

Předák na povrchu

Charakteristika

Předák na povrchu řídí a provádí odborné práce ve skupině dvou a více pracovníků při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu.

Činnosti

  • Předávání informací o stavu pracoviště, o závadách a nebezpečných situacích.
  • Řešení technických a organizačních záležitostí s technickým dozorem.
  • Řízení a provádění prací ve skupině dvou a více pracovníků při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu.
  • Vedení příslušných záznamů.
  • Zajišťování bezpečnosti pracovníků řízené skupiny, bezpečného stavu pracoviště a dodržování provozní dokumentace.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8111 - Obsluha důlních zařízení (včetně horníků) 31 808 00
81115 - Horníci povrchové těžby strojní 32 602 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání