Přeskočit navigaci

Překladatel uměleckých textů

Charakteristika

Překladatel uměleckých textů překládá umělecké texty (knihy, články, povídky, poezii, písně) z jednoho jazyka do druhého.

Činnosti

  • Čtení předlohy s cílem pochopit ji jak po stránce filologické, tak estetické.
  • Interpretace předlohy textu zaměřená na vyhodnocení volby umělecky adekvátní překladatelské metody.
  • Kontrolní čtení přeloženého textu zaměřené na odstranění nepřesností a případných věcných a jazykových chyb v překladu.
  • Písemný překlad uměleckých textů – prózy, poezie, písní, divadelních her, reklamních textů a sloganů.
  • Prezentace přeloženého textu zadavateli/odběrateli překladu.
  • Přestylizování předlohy s ohledem na zachování obsahu.
  • Studium odborné jazykové literatury a pomocné literatury související s překládaným textem s cílem zabezpečit věrnost a správnost překladu.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2643 - Překladatelé, tlumočníci a jazykovědci 26 274 29 355
26431 - Překladatelé a tlumočníci 00 29 355

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání