Přeskočit navigaci

Překladatel odborných textů

Charakteristika

Překladatel odborných textů překládá odborné a technické texty z jednoho jazyka do druhého.

Činnosti

  • Čtení předlohy s cílem pochopit ji po odborné stránce.
  • Kontrolní čtení přeloženého textu zaměřené na odstranění nepřesností a případných věcných a jazykových chyb v překladu.
  • Konzultace s odborníkem z daného oboru (zajištění technické korektury).
  • Písemný překlad odborných textů – ekonomických, právnických, technických, vědeckých, počítačových, lékařských apod..
  • Prezentace přeloženého textu zadavateli/odběrateli překladu.
  • Příprava odborných materiálů pro realizaci vlastní překladatelské činnosti.
  • Studium jazykové a odborné literatury s cílem zabezpečit správnost překladu.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2643 - Překladatelé, tlumočníci a jazykovědci 26 274 29 355
26431 - Překladatelé a tlumočníci 00 29 355

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání