Přeskočit navigaci

Simultánní tlumočník

Charakteristika

Simultánní tlumočník tlumočí z jednoho jazyka do druhého tzv. simultánní metodou - tzn. tlumočení ústního projevu řečníka probíhá současně s jeho mluveným projevem.

Činnosti

  • Práce s tlumočnickou technikou (simultánní technika, šeptáková souprava).
  • Práce v týmu s dalšími tlumočníky.
  • Převod řečníkova projevu do cílového jazyka.
  • Příprava na tlumočení seznámením se s prostředím jednání, s odbornými materiály či dalšími podklady potřebnými pro kvalitní tlumočnický výkon.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2643 - Překladatelé, tlumočníci a jazykovědci 26 274 29 355
26431 - Překladatelé a tlumočníci 00 29 355

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání