Přeskočit navigaci

Soudní tlumočník a překladatel

Charakteristika

Soudní tlumočník a překladatel tlumočí a překládá v oficiálním úředním styku z cizího jazyka do úředního jazyka a naopak.

Činnosti

  • Překlad úředních dokumentů z cizího jazyka do úředního.
  • Převod řečníkova projevu do úředního jazyka.
  • Příprava na tlumočení seznámením se s tématem jednání, s odbornými materiály či dalšími podklady potřebnými pro kvalitní tlumočnický výkon.
  • Příprava odborných materiálů pro realizaci vlastní tlumočnické či překladatelské činnosti.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2643 - Překladatelé, tlumočníci a jazykovědci 26 274 29 355
26431 - Překladatelé a tlumočníci 00 29 355

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.