Přeskočit navigaci

Ilustrátor

Charakteristika

Ilustrátor výtvarně doprovází, zdobí, zdůrazňuje a vysvětluje texty knižních publikací, časopisů nebo webových prezentací.

Činnosti

  • Dokumentace tvorby.
  • Komunikace s autory, redaktory a klienty textů určených k ilustraci.
  • Studium textu, který má být ilustrován.
  • Volba vhodné výtvarné techniky.
  • Výběr a příprava materiálů a potřeb podle zvolené výtvarné techniky.
  • Vytváření ilustrací.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
21660 - Grafici a výtvarníci v multimédiích 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání