Přeskočit navigaci

Knižní vydavatel

Charakteristika

Knižní vydavatel realizuje vydávání knižních titulů.

Činnosti

  • Rozhodování o výběru vydávaných titulů.
  • Řízení chodu vydavatelství.
  • Řízení odbytu.
  • Schvalování marketingových strategií.
  • Určování zaměření vydavatelství.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
1431 - Řídící pracovníci v oblasti kultury, vydavatelství, sportu a zábavy 32 272 34 395
14314 - Řídící pracovníci v oblasti vydavatelství 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání