Přeskočit navigaci

Pečovatelka dětí

Charakteristika

Chůva zajišťuje dlouhodobé nebo krátkodobé hlídání dětí různých věkových kategorií v domácnosti klienta nebo na rodinných oslavách, v hotelích, ve veřejných dětských koutcích apod.

Činnosti

 • Dohled na bezpečnost a zajištění základních potřeb dětí, organizace společných aktivit k pobavení dětí.
 • Doprovod dětí do školy, do zájmových kroužků, k lékaři.
 • Návštěva pediatra se svěřeným dítětem.
 • Péče o nemocné dítě (podávání léků, plnění pokynů lékaře, dohled na klidový režim).
 • Poskytování první pomoci.
 • Příprava stravy a pokrmů dětem různých věkových kategorií.
 • Přizpůsobení se chodu a zvyklostem rodiny.
 • Rozvíjení dětských schopností a dovedností (hry, sport, výtvarné techniky, zpěv, tanec, apod.).
 • Vyzvedávání dětí z jeslí, školek a škol.
 • Zajištění bezpečnosti a zdraví svěřeného dítěte.
 • Zajištění denní hygieny dítěte do tří let věku (přebalování, koupání).
 • Zajištění dodržování denního režimu svěřeného dítěte.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5311 - Pracovníci péče o děti v mimoškolských zařízeních a domácnostech 00 17 205
53112 - Pracovníci péče o děti v domácnostech 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání