Přeskočit navigaci

Ředitel investičního rozvoje

Charakteristika

Ředitel investičního rozvoje řídí a koordinuje rozvojové projekty v souladu s politikou organizace.

Činnosti

  • Koordinace vedení příslušné dokumentace.
  • Organizování a koordinování činností manažerů v rámci svěřeného celku organizace.
  • Reprezentování organizace na jednáních se stálými obchodními partnery, potenciálními zákazníky a dalšími subjekty.
  • Řízení a kontrolování bezpečnosti a hygieny práce.
  • Řízení a organizace velkých investičních projektů směřujících k rozvoji organizace.
  • Řízení tvorby a schvalování metodiky v oblastech technického, územního rozvoje a environmentální politiky organizace.
  • Spoluprace s ostatními univerzálními celky organizace, účast na poradách.
  • Stanovování strategických plánů v oblasti technického a územního rozvoje organizace.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
1219 - Ostatní řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností 54 675 45 379
12194 - Řídící pracovníci v oblasti racionalizace výroby a investic 56 302 53 591

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání