Přeskočit navigaci

Fotolaborant

Charakteristika

Fotolaborant provádí obsluhu zařízení pro vyvolávání filmů a pozitivních materiálů, provádí obsluhu tiskáren pro digitální zhotovování fotografií, příjem a výdej fotografických zakázek včetně inkasa, popisování a archivaci filmových a digitálních záznamů a zajišťuje asistenci při fotografování v ateliéru nebo v terénu.

Činnosti

  • Čištění a údržba technického vybavení.
  • Kontrola a vyhodnocování informací na objednávkách.
  • Obsluha zařízení na zpracování filmových a pozitivních materiálů.
  • Převod analogového obrazu do digitální formy, úpravy digitálního obrazu a jeho příprava pro další zpracování.
  • Příjem a výdej zakázek.
  • Příprava fotografických materiálů ke zpracování, značení a spojování filmů do pásů.
  • Retušování a korekce digitálních obrazů, konečná úprava, tisk a adjustace fotografických děl.
  • Vedení příslušné dokumentace, archivace a třídění obrazového materiálu a digitálních dat.
  • Zhotovování fotokopií.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8132 - Obsluha strojů a zařízení na výrobu a zpracování fotografických materiálů 19 488 00
81322 - Obsluha strojů a zařízení na zpracování fotografických materiálů 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání