Přeskočit navigaci

Fotograf v minilabu

Charakteristika

Fotograf v minilabu provádí obsluhu digitálního minilabu a zařízení pro vyvolávání filmů a zpracování zakázek z digitálních a analogových záznamů, příjem a výdej fotografických zakázek včetně inkasa, popisování a archivování fotografických a digitálních záznamů a asistuje při fotografování v ateliéru.

Činnosti

  • Čištění a údržba technického vybavení.
  • Digitální retušování fotografických obrazů, konečná úprava a adjustace fotografických děl.
  • Kontrola a vyhodnocování informací na objednávkách.
  • Obsluha laserových, inkoustových a termosublimačních tiskáren.
  • Obsluha negativního stroje a digitálního minilabu.
  • Příjem a výdej zakázek
  • Příprava filmů k vyvolávání, značení filmů.
  • Úpravy digitálního obrazu v grafických programech a jeho příprava pro další zpracování.
  • Vedení příslušné dokumentace, archivace a třídění obrazového materiálu.
  • Zhotovování průkazkových fotografií.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8132 - Obsluha strojů a zařízení na výrobu a zpracování fotografických materiálů 19 488 00
81322 - Obsluha strojů a zařízení na zpracování fotografických materiálů 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání