Přeskočit navigaci

Keramik

Charakteristika

Keramik zhotovuje výrobky z keramiky.

Činnosti

  • Glazování keramických výrobků.
  • Kontrola polotovarů a výrobků, evidence vad a jejich příčin.
  • Nakládka výrobků do pecí.
  • Obrábění vypálených keramických výrobků.
  • Příprava keramických hmot a glazur, obsluha strojů a zařízení pro tuto výrobu určených.
  • Seřizování a ošetřování strojů a zařízení v keramické výrobě.
  • Slučování, retuš a sušení keramických výrobků.
  • Vypalování výrobků v pecích.
  • Výroba forem.
  • Vytváření keramických výrobků litím, točením, obráběním a lisováním.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání