Přeskočit navigaci

Kouč

Charakteristika

Kouč prostřednictvím specifických psychologických a koučovacích technik a koučovacích otázek podporuje jednotlivce nebo pracovní týmy při nalézání optimálních postupů, strategií, plánů a řešení v oblasti řízení a rozvoje managementu.

Činnosti

  • Podporování klienta při nalézání optimálních postupů, strategií, plánů a řešení.
  • Podporování klienta při osobním a profesním rozvoji.
  • Spolupráce s útvarem lidských zdrojů na implementaci procesu koučinku do organizace.
  • Stanovování vhodných koučovacích technik a postupů v procesu koučování.
  • Studium nových poznatků v oboru a jejich aplikace do procesu koučování.
  • Vedení administrativy a dokumentace spojené s koučováním.
  • Vyhodnocování efektivity (vstupů a výstupů) procesu koučování s klientem.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2424 - Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů 41 589 29 438
24240 - Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání