Přeskočit navigaci

Masér pro sportovní a rekondiční masáž

Charakteristika

Masér pro sportovní masáž provádí neléčebné, sportovní a pohotovostní masáže.

Činnosti

  • Aplikace masážních přípravků.
  • Dodržování zdravotně-hygienických předpisů.
  • Navázání kontaktu s klientem.
  • Objednávání přípravků, pomůcek a přístrojů do masérské provozovny u dodavatelů.
  • Skladování masérských přípravků, pomůcek a přístrojů.
  • Stanovení fyzického, psychického a sociálního stavu klienta.
  • Vykonávání ručních masáží celého těla – sportovní a rekondiční masáž, pohotovostní.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku.
  • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
  • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5142 - Kosmetici a pracovníci v příbuzných oborech 17 475 18 400
51423 - Maséři (kromě odborných masérů ve zdravotnictví) 16 962 18 067

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.